Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Informatie
Dreamspire streeft ernaar dat de informatie op deze website actueel en feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Desondanks kan Dreamspire niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde correct of volledig is. Wel stellen wij het op prijs als je zulke onjuistheden meldt. Stuur daarvoor een mailtje naar hello@dreamspire.org.

Aansprakelijkheid
Dreamspire aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend. De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Andere sites
Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Dreamspire is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid ervan.

Privacy

Dreamspire wil zorgvuldig omgaan met de privacy en persoonlijke gegevens van haar achterban. Hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens leest u in dit privacy statement.

Vastleggen gegevens
In het kader van projectondersteuning, aanvragen, uitvoering van activiteiten, of contact om een andere reden, legt Dreamspire gegevens vast. Dreamspire gebruikt deze gegevens enkel voor de uitvoering van haar activiteiten, fondsenwerving en om u op de hoogte te houden. Hierbij houdt Dreamspire rekening met persoonlijke voorkeuren. Dreamspire gaat zorgvuldig om met verstrekte persoonlijke gegevens en handelt overeenkomstig de wet bescherming persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt. Wij stellen u graag periodiek op de hoogte van onze activiteiten en projecten. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u zich hiervoor schriftelijk, telefonisch (06-39490669) of per e-mail (hello@dreamspire.org) afmelden.

Optimalisatie website
Op de website van Dreamspire worden algemene bezoekgegevens, ongeïdentificeerd, bijgehouden. Zo kan Dreamspire onder andere terugzien hoeveel mensen een bepaalde pagina bezochten per dag. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden om meer gerichte gegevens op de website te zetten. Op deze wijze kan Dreamspire haar dienstverlening verder optimaliseren.

Dreamspire en andere websites
Op de website van Dreamspire treft u mogelijk links aan naar andere websites. Dreamspire is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites omgaan met uw persoonlijke gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze via e- mail richten aan: hello@dreamspire.org

Wijzigingen
Dreamspire behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Bekijk daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Dreamspire.