Archief voor december, 2015

Archief voor december, 2015

 • “Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.”

  Filippenzen 3:13-14 (NBV)

  28/12/2015
  Dreamspire
 • Grace for all 24/12/2015

  24/12/2015

  Met kerst herdenken we de geboorte van Jezus Christus. Het kerstverhaal is voor velen een bekend verhaal. Maar wat...

  Dreamspire
 • “Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.”

  Filippenzen 2:6-11 (NBV)

  21/12/2015
  Dreamspire
 • “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en ik zal in je lot een keer brengen.”

  Jeremia 29:11-14a (NBV)

  18/12/2015
  Dreamspire
 • The invisible enemy 13/12/2015

  13/12/2015

  Naar aanleiding van de vragen die werden gesteld bij het onderwerp ‘Zonde en verleiding’ gaan we het vandaag hebben...

  Dreamspire
 • Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God!
  Hij was onze hoop: hij zou ons redden.
  Hij is de HEER, hij was onze hoop.
  Juich en wees blij: hij heeft ons gered!

  Jesaja 25:9 (NBV)

  07/12/2015
  Dreamspire
 • “Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.”

  1 Korintiërs 15:58 (NBV)

  03/12/2015
  Dreamspire
 • Dreamspire