Archief voor januari, 2016

Archief voor januari, 2016

 • Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
  Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
  want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

  Matteüs 11:28-30 (HSV)

  25/01/2016
  Dreamspire
 • In His footsteps 24/01/2016

  24/01/2016

  Jezus volgen. Kruis dragen. Discipelschap. Wat betekenen deze dingen? PS: Er wordt voor eten en drinken gezorgd, maar voel...

  Dreamspire
 • Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

  Matteüs 6:33 (HSV)

  24/01/2016
  Dreamspire
 • “Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.”

  Efeziërs 3:14-19 (HSV)

  11/01/2016
  Dreamspire
 • Goals 101 10/01/2016

  10/01/2016

  Een nieuw jaar, een nieuwe start?! Een mooie gelegenheid om na te denken over onze doelen voor dit jaar...

  Dreamspire
 • “Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.”

  09/01/2016
  Dreamspire
 • Dreamspire