Bijbelvers van de week: 2 Timoteüs 3:16-17

Bijbelvers van de week: 2 Timoteüs 3:16-17

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

2 Timoteüs 3:16-17 (HSV)

Dreamspire
Dreamspire wil een liefdevolle en inspirerende gemeenschap vormen die God-gegeven dromen vervult.