Bijbelvers van de week: Efeziërs 3:14-19

Bijbelvers van de week: Efeziërs 3:14-19

“Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.”

Efeziërs 3:14-19 (HSV)

Dreamspire
Dreamspire wil een liefdevolle en inspirerende gemeenschap vormen die God-gegeven dromen vervult.