Bijbelvers van de week: Filippenzen 3:13-14

Bijbelvers van de week: Filippenzen 3:13-14

“Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.”

Filippenzen 3:13-14 (NBV)

Dreamspire
Dreamspire wil een liefdevolle en inspirerende gemeenschap vormen die God-gegeven dromen vervult.