Bijbelvers van de week: Matteüs 11:28-30

Bijbelvers van de week: Matteüs 11:28-30

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Matteüs 11:28-30 (HSV)

Dreamspire
Dreamspire wil een liefdevolle en inspirerende gemeenschap vormen die God-gegeven dromen vervult.