Bijbelvers van de week: Johannes 14:26

Bijbelvers van de week: Johannes 14:26

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

Johannes 14:26 HSV

Dreamspire
Dreamspire wil een liefdevolle en inspirerende gemeenschap vormen die God-gegeven dromen vervult.