Stichting Dreamspire is opgericht!

Stichting Dreamspire is opgericht!

Vandaag is Dreamspire officieel opgericht! Na twee jaar voorbereidend werk en een pilot gedraaid te hebben hebben we dan de stap genomen om ons te registreren bij de Kamer van Koophandel om een aantal praktische zaken makkelijker te maken. Structuur en organisatie zijn belangrijk, maar het liefst laten we deze zaken onzichtbaar en achter de schermen draaien. We streven naar een zo plat en simpel mogelijke structuur/organisatie zodat we meer tijd en energie kunnen steken in o.a. relaties opbouwen, Christelijk onderwijs, samen dienen en getuigen voor God. Het informele karakter willen we graag zo veel mogelijk behouden. Momenteel hebben we slechts 1 bestuurslid die de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester zal vervullen. Mocht het in de toekomst nodig zijn door groei in activiteiten, dan zullen uiteraard bestuursleden toegevoegd worden.

Dreamspire
Dreamspire wil een liefdevolle en inspirerende gemeenschap vormen die God-gegeven dromen vervult.