Over ons

Wie we zijn en wat we doen

Onze missie

Dreamspire bestaat om discipelmakers te maken in Nederland. We willen back-to-basics, op de manier zoals het in het Nieuwe Testament ging. Dit betekent tijd investeren in mensen en ze op te bouwen als discipelen die discipelen gaan maken. Daarnaast willen we ons ook verbinden met andere christenen die hetzelfde (willen) doen.

“Wij willen een generatie van discipelmakers bouwen om de Disciple Making Movement vorm te geven in Nederland.”

Hoe het begon

Dreamspire is formeel opgericht in maart 2015, maar het idee erachter begon al eerder. Tijdens zijn theologiestudie (2008-2012) werd Dreamspire oprichter Ho Ming Lau geïnspireerd om kerk te "doen" op creatieve of nieuwe manieren. Na zijn studie, is hij samen met zijn echtgenote in Lelystad een huiskerk voor gezinnen begonnen om ervaring op te doen, terwijl ze daarnaast een voltijd baan hadden.

Om hen heen zagen ze veel jongeren die wel naar de kerk gingen maar tijdens de preken op hun mobiel gingen spelen of aan het slapen waren. Ze leken ongeïnteresseerd in God. Het tegenstrijdige was dat in gesprekken met de jongeren ze uren over geloof en hun leven konden praten en veel vragen hadden over het God. Met dit inzicht in gedachten gingen ze verder nadenken en bidden hoe ze deze jongeren konden bereiken voor Jezus. Ze wilden zich richten op relaties opbouwen en relevante onderwerpen voor jongeren bespreekbaar maken. Dit kwam tot uiting middels een huiskerk in Amsterdam die in september 2015 is gestart. De manier van kerk zijn sprak de jongeren aan.

Zonder moederkerk en achterban merkten Ho Ming en zijn echtgenote dat het pittig was om een gemeente te dragen (en ook nog met een voltijd baan ernaast). Via Google werden ook geen andere huiskerken in Nederland gevonden om elkaar te bemoedigen en van elkaar te leren. Na een aantal jaren gebeden te hebben hebben ze andere discipelmakers leren kennen die dezelfde visie hebben. Ondertussen zijn vanuit Dreamspire verschillende huiskerken (voor zowel jongeren als volwassenen) gestart en is ze uitgegroeid tot een netwerk van huiskerken en een stichting die droomprojecten initieert om discipelmakers toe te rusten.

Ons team

Er zijn veel mensen die samen Dreamspire mogelijk maken. We zijn een groep christenen die betrokken zijn bij verschillende aspecten van discipelmakers maken. We wonen in Nederland, Canada, Duitsland, Engeland, enz. en dragen allen ons steentje bij aan de missie van Dreamspire.