Skeptici zijn welkom

Beste skeptici,

Wij zijn op zoek naar de waarheid. Het lijkt ons namelijk niets om in iets te geloven dat onwaar of een fabel blijkt te zijn.

Daarom gaan we graag in gesprek met skeptici.

Het lijkt ons erg leerzaam om te horen welke redenen skeptici hebben om niet te geloven in het bestaan van God. Ook willen we vertellen welke redenen we hebben om wel te geloven in het bestaan van God.

We kunnen van elkaar leren en elkaar helpen kritisch(er) te denken.

Kom je ook?

Hopelijk tot gauw!

Dreamspire