Steunen

Help ons onze missie te volbrengen!

Bidden en vasten

Je kunt ons steunen door voor ons in gebed te gaan en/of te vasten. Mocht je gebedspunten willen ontvangen, laat het ons dan weten via hello@dreamspire.org

Financieel bijdragen

Mocht je ons financieel willen steunen, dan kan dat door uw bijdrage storten op bankrekening NL94 INGB 0006 7828 96 t.n.v. Stichting Dreamspire

Met uw bijdrage kunnen we bijv. Bijbels kopen en weggeven bij het maken van discipelen en onze God-gegeven dromen najagen.